Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll från 8 juni 2022

Bevis om anslagsdag

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 8 juni 2022
Anslaget sätts upp 14 juni 2022
Anslaget tas ned 6 juli 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus.

Se alla handlingar samt protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: