Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

natur- och trafiknämndens sammanträde 21 juni, § 113

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Natur- och trafiknämndens protokoll är justerat, § 113.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 21 juni 2022
Anslaget sätts upp 22 juni 2022
Anslaget tas ned 14 juli 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Läs protokoll och handlingar från sammanträdet här.

Sidan uppdaterades: