Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämndens protokoll från 21 juni 2022

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens protokoll är justerat §§ 69-77
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 21 juni 2022
Anslaget sätts upp 22 juni 2022
Anslaget tas ned 14 juli 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar från sammanträdet här.

Sidan uppdaterades: