Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Fritidsnämndens protokoll avseende §§ 55 den 21 september 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Fritidsnämndens protokoll avseende § 55 är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 21 september 2022
Anslaget sätts upp 23 september 2022
Anslaget tas ned 17 oktober 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: