Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Kommunfullmäktiges protokoll från den 19 september, §§ 231-238

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat, §§ 231-238.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 19 september 2022
Anslaget sätts upp 21 september 2022
Anslaget tas ned 13 oktober 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Läs protokoll och handlingar från sammanträdet här.

Sidan uppdaterades: