Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kulturnämndens protokoll § 45 från 20 september 2022

Kulturnämndens protokoll är justerat, § 45.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 20 september 2022
Anslaget sätts upp 21 september 2022
Anslaget tas ned 13 oktober 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: