Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll från 21 september §§ 156-157

Bevis om anslagsdag

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll §§ 156-157 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 21 september 2022
Anslaget sätts upp 22 september 2022
Anslaget tas ned 14 oktober 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se alla handlingar samt protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: