Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Utbildningsnämndens protokoll avseende §§ 55, 56 den 22 september 2022

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Utbildningsnämndens protokoll är justerat avseende §§ 55 och 56
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 22 september 2022
Anslaget sätts upp 23 september 2022
Anslaget tas ned 17 oktober 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: