Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Arbets- och företagsnämndens protokoll avseende § 62, 2022-11-23

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Arbets- och företagsnämndens protokoll avseende § 62 är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 23 november 2022
Anslaget sätts upp 24 november 2022
Anslaget tas ned 16 december 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokollsutdraget här

Sidan uppdaterades: