Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från 14 november 2022

Bevis om anslagsdag

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 14 november 2022
Anslaget sätts upp 23 november 2022
Anslaget tas ned 15 december 2022

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se alla handlingar samt protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: