Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, protokoll från 16 november 2022

Bevis om anslagsdag

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens mynidghetsutskotts protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 16 november 2022
Anslaget sätts upp 22 november 2022
Anslaget tas ned 14 december 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se alla handlingar samt protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: