Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Natur- och trafiknämndens protokoll från den 15 november 2022

Bevis om anslagsdag

Natur- och trafiknämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 15 november 2022
Anslaget sätts upp 22 november 2022
Anslaget tas ned 15 december 2022
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se alla handlingar samt protokoll från detta möte

Sidan uppdaterades: