Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunstyrelsens protokoll den 16 januari, §§ 17, 29-58

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat §§ 17, 29-58
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 16 januari 2023
Anslaget sätts upp 17 januari 2023
Anslaget tas ned 8 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll till sammanträdet

Sidan uppdaterades: