Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunstyrelsens protokoll från 16 januari 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 16 januari 2023
Anslaget sätts upp 19 januari 2023
Anslaget tas ned 10 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll till sammanträdet

Sidan uppdaterades: