Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 24 januari 2023

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 1-13
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 24 januari 2023
Anslaget sätts upp 25 januari 2023
Anslaget tas ned 16 februari 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: