Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från 20 februari 2023 §§ 50-71

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat avseende §§ 50-71
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 20 februari 2023
Anslaget sätts upp 22 februari 2023
Anslaget tas ned 16 mars 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: