Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunstyrelsens protokoll från 16 mars 2023

Bevis om anslagsdag

Kommunstyrelsens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 16 mars 2023
Anslaget sätts upp 17 mars 2023
Anslaget tas ned 11 april 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: