Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden protokoll från den 15 mars § 50

Bevis om anslagsdag

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll är justerat, § 50
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 15 mars 2023
Anslaget sätts upp 16 mars 2023
Anslaget tas ned 7 april 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: