Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 14 mars 2023

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 36-49
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 14 mars 2023
Anslaget sätts upp 15 mars 2023
Anslaget tas ned 6 april 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: