Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidsnämndens protokoll § 35 från 24 maj 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Fritidsnämndens protokoll § 35 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 24 maj 2023
Anslaget sätts upp 25 maj 2023
Anslaget tas ned 15 juni 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: