Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll från den 15 maj 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 15 maj 2023
Anslaget sätts upp 25 maj 2023
Anslaget tas ned 16 juni 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: