Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 16 maj 2023

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 74-97
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 16 maj 2023
Anslaget sätts upp 17 maj 2023
Anslaget tas ned 8 juni 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: