Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildningsnämndens protokoll den 16 maj 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Utbildningsnämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 16 maj 2023
Anslaget sätts upp 25 maj 2023
Anslaget tas ned 16 juni 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: