Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Äldrenämndens protokoll från 30 augusti 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Äldrenämndens protokoll § 65-66, 68-74 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 30 augusti 2023
Anslaget sätts upp 7 september 2023
Anslaget tas ned 29 september 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Läs handlingar och protokoll från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: