Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 12 september, 2023

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 181-196
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 12 september 2023
Anslaget sätts upp 13 september 2023
Anslaget tas ned 5 oktober 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: