Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Socialnämndens socialutskott, protokoll från 18 september 2023

Bevis om anslagsdag

Socialnämndens socialutskott, protokoll är justerat, §§ 197-199
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 18 september 2023
Anslaget sätts upp 19 september 2023
Anslaget tas ned 11 oktober 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: