Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Val- och demokratinämndens protokoll från 4 september 2023

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Val- och demokratinämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 4 september 2023
Anslaget sätts upp 14 september 2023
Anslaget tas ned 6 oktober 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus
Se handlingar och protokoll från sammanträdet.

Sidan uppdaterades: