Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktiges protokoll § 299-306 från 16 oktober 2023

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 16 oktober 2023
Anslaget sätts upp 17 oktober 2023
Anslaget tas ned 9 november 2023
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: