Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Kommunfullmäktiges protokoll §§ 321-329 från den 13 november

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 13 november 2023

Anslaget sätts upp 14 november 2023

Anslaget tas ned 6 december 2023

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Sidan uppdaterades: