Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildningsnämnden den 21 mars 2024

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 21 mars 2024
Anslaget sätts upp 28 mars 2024
Anslaget tas ned 19 april 2024
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: