Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Nämnden för arbete och försörjning protokoll den 26 mars 2024

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Nämnden för arbete och försörjnings protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 26 mars 2024
Anslaget sätts upp 4 april 2024
Anslaget tas ned 26 april 2024
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Se handlingar och protokoll från sammanträdet

Sidan uppdaterades: