Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens utskotts protokoll från den 19 juni 2024

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 19 juni 2024
Anslaget sätts upp 27 juni 2024
Anslaget tas ned 19 juli 2024
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus

Handlingar och protokoll kan du läsa här.

Sidan uppdaterades: