Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om samråd - Detaljplan för Ryssbergen

Detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön

Utökat förfarande

Planområdet är beläget i västra delen av centrala Nacka på norra sidan av Värmdöleden, väg 222, på västra Sicklaön. Planområdet sträcker sig mellan Birkavägen i väst och Griffelvägen i öst.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter, förskola och vårdboende i planområdet i enlighet med planprogrammet för centrala Nacka. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för allmänheten att ta sig ut i det planerade naturreservatet, och en ny gatustruktur skapar möjligheter för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik att röra sig mellan de olika stadsdelarna på norra sidan av Värmdöleden.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under tiden den 11 juni 2018 till och med den 27 augusti 2018 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och Dieselverkstaden i Sickla, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Direktlänk: www.nacka.se/ryssbergen-detaljplan

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 27 augusti 2018. Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/97-214 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2016/97-214, 131 81 Nacka.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Torkel Lindgren, telefon 08-718 94 44, e-post torkel.lindgren@nacka.se fram till 30 juni 2017, därefter ställs frågor till planarkitekt Monika Stenberg, e-post monika.stenberg@nacka.se.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.