Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder 17 december 2018

Tid och plats
Måndagen 17 december 2018
Lokal: Nackasalen, Nacka stadshus
Kl. 17.30 Fullmäktigecafé
Kl. 18.00 Sammanträdet inleds med besvarande av en interpellation.
Direkt efter interpellationsdebatten
Tillgänglighetsrådet delar ut årets Tillgänglighetsutmärkelse
Kl. 18.30 Julmusik, glögg och pepparkakor
Kl. 19.00 Sammanträdet börjar med behandling av beslutsärenden.

Kl. 19.00-21.00 kommer val av ombud till Sveriges Kommuners och Landstings kongress 2019 att ske utanför Nackasalen.

Föredragningslista
1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Eventuella enkla frågor
Interpellation
5. Möteslokaler i nya Älta centrum
6. Upprop
Valärenden
7. Val av åtta revisorer för Nacka kommuns räkenskaper och förvaltning för perioden 2019-2022
8. Val av kommunstyrelse och nämnder (inkl. presidier)
9. Val av kommunalråd, kommunalrådsresurs och oppositionsråd för perioden 2019-2022
10. Val av deltidsengagerade förtroendevalda för perioden 2019-2022
11. Val av sju ombud och sju ersättare till Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte under perioden 2019-2022
12. Val av två ledamöter och två ersättare till förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund under perioden 2019-2022
13. Val av en ledamot och en ersättare till samordningsförbundet VärNa för perioden 2019-2022
14. Val av en revisor till samordningsförbundet VärNa för perioden 2019-2022
15. Val av sex gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2019-2022
16. Begäran om entledigande som gruppledare från Christine Lorne (C) from 1 januari 2019 samt val av ny gruppledare för tiden fram till 15 oktober 2022
Beslutsärenden
17. Förliknings- respektive arrendeavtal med Circle K Sverige AB om Bergs Gård
18. Exploateringsavtal för Hasseludden vårdboende, Boo
19. Detaljplan för Hasseludden vårdboende
20. Omreglering av tomträttsavgäld och erbjudande om friköp för radhus med adress Knut Stangenbergs väg och Rudsjövägen i Duvnäs Utskog
21. Omreglering av tomträttsavgäld och erbjudande om friköp för radhus med adress Evalundsvägen i Älta
22. Reglemente för kommunfullmäktiges revisorer
23. Ordförande från oppositionen i kommunrevisionen
24. Mål och budget 2019-2021
Punkten 18 i Socialdemokraternas förslag, bordlagt 19/11-18
25. Samverkan mellan kultur- och idrottsföreningar i Älta
26. Utökad kapacitet i Nacka sjukhus
27. Skolor i massivträ
28. Högt trähus i Nacka
29. Hundar på allmänna badplatser
30. Flygbuller i Nacka
31. Plan för att utveckla solcellsanläggningar
32. Satsning på kollektivtrafiken
33. Gång- och cykelväg vid Älta skola
34. Ökad säkerhet i Nackatrafiken
35. Sprängsten som material vid planering av Nacka stad
36. Metod för förbättrad vattenkvalité i Järla sjö
37 Anmälan - Uppföljning av beslut 2018
38. Anmälningar, meddelanden och tillkännagivanden
39. Anmälningar från revisorerna
40. Inkomna motioner och interpellationer

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT LYSSNA
Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Handlingar till sammanträdet

Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?
Ring kommunsekreterare Liselotte Lexén, tfn 08-718 91 50

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.