Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om laga kraft

KOMMUNFULLMÄKTIGE INFORMERAR Detaljplan för Bågvägen och Åbroddsvägen i Kummelnäs, i Boo, Nacka kommun Dnr KFKS 2002/116-214

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 25 februari 2019.

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.