Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder 18 november 2019

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 november 2019

Tid och plats

Måndagen den 18 november 2019 kl. 09.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 09.00 börjar sammanträdet med behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerande

Valärenden

4. Val av ny nämndeman för tiden intill utgången av 2019 efter Kristoffer Markow Fogelström (M) som entledigats från sitt uppdrag
5. Val av en nämndeman (M) för tiden intill utgången av 2023
6. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fritidsnämnden från Pascal Mafall Fall (MP) samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av 2019
7. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Nacka Energi AB från Mikael Lundin (M) samt val av ny ledamot t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020
8. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Nacka Energi Försäljnings AB från Mikael Lundin (M) samt val av ny ledamot t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020
9. Val av ny ledamot i val- och demokratinämnden för tiden intill utgången av 2022 efter Torgny Domeij (NL) som flyttat från kommunen

Beslutsärenden

10. Principöverenskommelse avseende utveckling av bostäder, Järla Stationsområde i Nacka kommun Fastigheten Sicklaön 361:1
11. Nytt genomförandeavtal för Riset Sångfågelvägen, område B, och Rörsundviken 2
12. Tertialbokslut 2 år 2019 för Nacka kommun
13. Revidering av Reglemente för medelsförvaltning och Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning
14. Mål och budget 2020-2022
15. Motion – Återvinning av pappershanddukar
16. Motion - Stöd till socialt utsatta EU-medborgare
17. Motion - Ersättningsmodeller och utbud vid kommunens bibliotek
18. Motion - Klimatanpassningsplan för Nacka kommun
19. Motion - Solpaneler som bullerplank
20. Motion - Hållbart byggande med natursten
21. Motion – Bidrag till idrottsföreningar
22. Motion – Tysta rum för studier och läsning i Nackas bibliotek
23. Motion – Användning av droger i Nackas skolor och kommunens ansvar
24. Motion – Antal barn i Nackas förskolegrupper
25. Motion – Skolan som trygg arbetsplats
26. Motion – Socialt bokslut till årsredovisning
27. Motion – Införandet av ett öppet och sökbart diarium

Enkla frågor

28. Eventuella inkomna enkla frågor
Interpellationer
29. Planering av kulturlokaler och ny skola i Älta
30. Droganvändning i skolan och kommunens ansvar
31. Multihall i Fisksätra
32. Kulturmiljön och trafiksituationen i Storängen

Övriga ärenden

43. Anmälningar, meddelanden och tillkännagivanden
34. Anmälningar från revisorerna
35. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

Alla är välkomna att lyssna

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.09.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar, inklusive förslag till mål och budget 2020-2022 finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?
Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.