Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 januari 2020 kl 16.00

Tid och plats

Måndagen den 27 januari 2020 kl 16.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 16.00 Behandling av beslutsärenden
Kl. 17.30 Fullmäktigecafé
Kl. 18.00 Besvarande av interpellationer
Kl. 19.00 Behandling av beslutsärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerande

Beslutsärenden

4. Motion – Tysta rum för studier och läsning i Nackas bibliotek
5. Motion – Användning av droger i Nackas skolor och kommunens ansvar
6. Motion – Antal barn i Nackas förskolegrupper
7. Motion – Skolan som trygg arbetsplats
8. Motion – Socialt bokslut till årsredovisning
9. Motion – Införandet av ett öppet och sökbart diarium
10. Motion – Förslag om kulturlokaler i Fisksätra Folkets hus
11. Motion – Förslag om bättre föreningslokaler i Fisksätra
12. Motion – Förbättrad tillgänglighet för äldre vid Finnboda
13. Motion – Bergrum inom kommunen
14. Motion – Idrottsytor vid Svindersviken
15. Motion – Idrotts- och friluftsanläggning vid Gungviken
16. Motion – Planering av dagvattentunnel
17. Motion – Utsmyckning med blommor och övrig växtlighet i Nacka
18. Motion – Kurser i graffitimålning
19. Motion – Syskonförtur i kommunala skolor
20. Motion – Miljömål och biologisk mångfald i planering av nya parker i Nacka
21. Motion – Klädpolicy i Nackas skolor och förskolor

Enkla frågor

22. Eventuella inkomna enkla frågor

Interpellationer

23. Interpellation – Multihall i Fisksätra
24. Interpellation – Kulturmiljön och trafiksituationen i Storängen
25. Interpellation – Policy och rutiner för kontakter med kommunens medborgare
26. Interpellation – Investeringar i anläggningar och planer för idrott

Valärenden

27-31. Tidigare bordlagda val
32-35. Val av styrelse, inklusive presidium, för Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljning AB samt Nacka vatten och avfall AB

Beslutsärenden

36. Revidering av nämndernas reglementen för utökad samordning och upphandling av IT-tjänster/system
37. Kommunal borgen Idunstiftelsen för waldorfpedagogik
38. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18)

39. Anmälningar, meddelanden och tillkännagivanden
40. Anmälningar från revisorerna
41. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

Alla är välkomna att lyssna

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.16.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.