Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om granskning

Gatukostnadsutredning för Gustavsvik, i Boo, Nacka kommun

Gatukostnadsutredningen syftar till att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen och del av Mjölkudden-Gustavsviks gård.

Under tiden den 7 april 2020 till och med den 4 maj 2020 finns gatukostnadsutredningen utställd för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingar och information om gatukostnadsutredningen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/dalvagen

Eventuella synpunkter på förslaget till fördelning av gatukostnader ska skriftligen ha kommit in senast den 4 maj 2020. Synpunkterna lämnas till: registrator.exploatering@nacka.se skriv KFKS 2014/824-258 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Exploateringsenheten Nacka, KFKS 2014/824-258, 131 81 Nacka.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor om gatukostnadsutredningen ställs till Lena Hall, telefon 08-718 93 14, lena.hall@nacka.se

Sidan uppdaterades: