Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om granskning

Gatukostnadsutredning för Gustavsvik, i Boo, Nacka kommun

Granskningsperioden förlängs under tiden 5 maj till 2 juni 2020.Under pågående granskning har framkommit att en av bilagorna till gatukostnadsutredningen saknades och därför förlängas granskningen för att berörda parter ska få ta del av samtliga underlag i ärendet. Den bilaga som saknades var gatukostnadsutredningens samrådsredogörelse.

Gatukostnadsutredningen syftar till att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen och del av Mjölkudden-Gustavsviks gård.

Under tiden den 5 maj 2020 till och med den 2 juni 2020 finns gatukostnadsutredningen utställd för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingar och information om gatukostnadsutredningen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/dalvagen

Eventuella synpunkter på förslaget till fördelning av gatukostnader ska skriftligen ha kommit in senast den 2 juni 2020. Synpunkterna lämnas till: registrator.exploatering@nacka.se skriv KFKS 2014/824-258 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Exploateringsenheten Nacka, KFKS 2014/824-258, 131 81 Nacka.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen/biblioteken. Kontakta oss på registrator@exploatering.se

Frågor om gatukostnadsutredningen ställs till Lena Hall, telefon 08-718 93 14, lena.hall@nacka.se

Sidan uppdaterades: