Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om förslag till renhållningsordning

Utställning av samråd om ny renhållningsordning för Nacka kommun 29 september – 10 december 2020

Ett förslag till ny renhållningsordning för Nacka kommun har tagits fram, som omfattar en ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter. Den nya avfallsplanen visar inriktningen på kommunens avfallsarbete under perioden 2021-2026. Avfallsföreskrifterna anger hur det kommunala avfallet ska hanteras. Som en del i arbetet med att ta fram avfallsplanen har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Under tiden den 29 september 2020 till och med den 10 december 2020 finns förslaget till ny renhållningsordning utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga samma period på alla bibliotek i Nacka, under de tider biblioteken har öppet.

Information om avfallsplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på nacka.se/avfallsplan

Frågor och synpunkter

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 10 december 2020. Synpunkter kan lämnas via e-post eller brev till: avfallsplan2026@nacka.se eller:

Nacka kommun

Natur- och trafiknämnden

NTN 2017/444

131 81 Nacka

Frågor om avfallsplanen ställs till projektledare

Catarina Östlund telefon 072-887 18 04 eller via e-post: catarina.ostlund@nvoa.se

Natur- och trafiknämnden

Sidan uppdaterades: