Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kungörelse om granskning

Gatukostnadsutredning för Mjölkudden-Galärvägen, Nacka kommun

Gatukostnadsutredningen syftar till att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplan Galärvägen, del av detaljplan Mjölkudden-Gustavsviks gård och del av detaljplan Boo Gårds skola.

Under tiden den 20 oktober 2020 till och med den 17 november 2020 finns gatukostnadsutredningen utställd för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.exploatering@nacka.se eller på telefon 08-718 80 00.

Handlingar och information om gatukostnadsutredningen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på http://nacka.se/gku-mjolkudden-galarvagen

Eventuella synpunkter på förslaget till fördelning av gatukostnader ska skriftligen ha kommit in senast den 17 november 2020. Synpunkterna lämnas till: registrator.exploatering@nacka.se skriv KFKS 2016/1095 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Exploateringsenheten Nacka, KFKS 2016/1095, 131 81 Nacka.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor om gatukostnadsutredningen ställs till Eva Olsson, telefon 08-718 77 78, eva.olsson@nacka.se eller Johan Björkman, telefon 073-509 14 11, johan.1.bjorkman@nacka.se

Sidan uppdaterades: