Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 november 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 november 2020

Tid och plats

Måndagen den 16 november 2020 kl 10.00 Observera den justerade tiden.
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus
Kl. 10.00 börjar sammanträdet med behandling av beslutsärenden. Webbsändningen av mötet.

Mötespunkter

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Upprop
6. Valärenden
Beslutsärenden
7. Revidering av förbundsordningen i samordningsförbundet VärNa
8. Tertialrapport 2 2020 för Nacka kommun
9. Mål och budget 2021-2023
10. Motion – Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
11. Motion – Byt ut vagnparken på Saltsjöbanan och förbättra driftsäkerheten
12. Motion – Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda
13. Motion – Klimatneutralitet som övergripande mål
14. Motion – Klimat- och utsläppsperspektiv i bolagsdirektiv
15. Motion – Insatser för kommunens klimatarbete
16. Motion – Anslut kommunen till nätverket klimatkommunerna
17. Motion – Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
18. Motion – Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga
19. Motion – Åtgärder för socialtjänstens personal
20. Motion – Arbetstidsförkortning inom socialtjänst och äldreomsorg
21. Motion – Öppenhet i styrning
22. Motion – Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i Baggensfjärden
23. Motion – Fritidsgårdarnas öppettider helgdagar och lov
24. Motion – Fritidsgårdar i större bostadsområden i Nacka
25. Motion – Kommunalt anställda fritids- och idrottsledare
26. Motion – Cykelsatsningar
27. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
28. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
29. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
30. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
31. Motion – Fältassistenter i Nacka
32. Motion – Återinför fältassistenter
33. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
34. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
35. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
36. Motion – Spontan- och deltagarkultur
37. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
38. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
39. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
40. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
41. Motion – Firande av hundra års demokrati
42. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
43. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad

44. Eventuella inkomna enkla frågor

45. Interpellation – Bygge av hiss i Finnboda
46. Interpellation – Tillgänglighetsinventering av flerbostadsbeståndet
47. Interpellation – Åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp
48. Interpellation – Bevakning av kommunantikvariska värden i planprocessen

49. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 10.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan, inklusive förslag till mål och budget 2021-2023, och alla övriga handlingar finns här.

Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: