Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 10 maj 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den 10 maj 2021

Tid och plats

Måndagen den 10 maj 2021 kl 18.00, extra sammanträde
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Mötespunkter

1. Sammanträdets öppnande
2. Besked om ny ersättare samt avsägelse från ersättare
3. Upprop
4. Val av justerande

Beslutsärenden

5. Motion – Genomlysning av Nackas hyresmodell
6. Motion – Äga och driva simhallar lokalt
7. Motion – Simhall i Fisksätra i lokal regi
8. Motion – Badhus i Fisksätra
9. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
10. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
11. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
12. Motion – Elektronisk pornografiblockering i kommunala miljöer
13. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
14. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
15. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
16. Motion – Spontan- och deltagarkultur
17. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
18. Motion – Policy för demokratiska samtal
19. Motion – Föreningarnas värdegrund
20. Motion – Fältassistenter i Nacka
21. Motion – Återinför fältassistenter
22. Motion – Inför rättighet för barn att träffa
myndighetsperson utan vårdnadshavare
23. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
24. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
25. Motion – Nackas Naturskola 2.0
26. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
27. Motion – Solceller på kommunala fastigheter
28. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
29. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
30. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
31. Motion – Svalare stadsmiljö
32. Motion - Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
33. Motion – Bevara Nackas bebyggelsekaraktär
34. Motion – Planering av förskoleenheter i Nacka
35. Motion – Strategi för kommunens laddinfrastruktur
36. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
37. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
38. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
39. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
40. Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
41. Motion – Bygg inte bostäder på Järlahöjdens idrottsytor
42. Motion – Nacka idrottscampus
43. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
44. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
45. Motion – Inrätta en kommunal hemtjänst
46. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
47. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen
48. Motion – Förläng möjligheten för fortsatt boende för nyanlända
49. Motion – Barns delaktighet i beslut som rör dem själva och beaktande av barns bästa

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: