Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Juni

Kungörelse bygglov Bo 1:212, 1:608 och Erstavik 10:11

Nacka kommun handlägger ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för Boo Kretsloppscentral på fastigheten Bo 1:212 och 1:608, Boovägen 30, diarienummer B 2021-141 och ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar på fastigheten Erstavik 10:11, vid Erstagården. Du kan ta del av ansökan som finns hos Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun genom att logga in med Bank-id i vår e-tjänst. Sista dag för eventuella synpunkter är 2021-06-23.

E-tjänst: https://stadsbyggnad.nacka.se/sb-sokarkiv
Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@nacka.se

Sidan uppdaterades: