Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Kungörelse bygglov Neglinge 26:1, Sicklaön 37:41 och Sicklaön 40:11

Nacka kommun handlägger följande ansökningar om bygglov:

Ansökan om bygglov för upplag/återvinningsstation på fastigheten Neglinge 26:1, Neglingevägen vid IP-parkeringen, diarienummer B 2021-2145

Ansökan om bygglov för tunnelpåslag (murar) på fastigheten Sicklaön 37:41, invid Östra Finnbodavägen 17, diarienummer B 2021-1992

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för mast på fastigheten Sicklaön 40:11, Värmdövägen 87, diarienummer B 2021-001268

Du kan ta del av ansökan som finns hos Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun genom att logga in med Bank-id i vår e-tjänst. Sista dag för eventuella synpunkter är 2021-12-09.

E-tjänst: https://stadsbyggnad.nacka.se/sb-sokarkiv
Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@nacka.se

Sidan uppdaterades: