Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Kungörelse bygglov Orminge 52:1, Sicklaön 38:1, Orminge 47:3 och Erstavik 25:1

Nacka kommun handlägger följande ansökningar om bygglov:

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar på fastigheten Orminge 52:1, Ormingeplan 2, diarienummer B 2021-2095.

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar på fastigheten Sicklaön 38:1, Södra Vägen 1, diarienummer B 2021-2168.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av samlingslokal på fastigheten Orminge 47:3, Utövägen 6, diarienummer B 2021-2130.

Ansökan om bygglov för ridhus på fastigheten Erstavik 25:1, Erstaviksvägen 200, diarienummer B 2021-1443.

Du kan ta del av ansökan som finns hos Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun genom att logga in med Bank-id i vår e-tjänst. Sista dag för eventuella synpunkter är 2021-12-06.

E-tjänst: https://stadsbyggnad.nacka.se/sb-sokarkiv
Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@nacka.se

Sidan uppdaterades: