Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Volten, Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, Nacka kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2022, § 86, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 20 juni 2022.
De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Du hittar granskningsutlåtandet här.

Planenheten

Sidan uppdaterades: