Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse bygglov Älta 10:1 mfl

Nacka kommun handlägger ansökan om stödmurar och pergola på fastigheterna Älta 10:1,
Älta 69:1 och Älta 27:3 Ältadalsparken 1, Almvägen 1 och Ältavägen 202, diarienummer
B 2022-392. Du kan ta del av ansökan som finns hos Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun genom att logga in med Bank-id i vår e-tjänst. Sista dag för eventuella synpunkter är 2022-07-07.

E-tjänst: https://stadsbyggnad.nacka.se/sb-sokarkiv
Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@nacka.se

Sidan uppdaterades: