Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för tennishall vid Samskolevägen, del av fastigheten Tattby 38:1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 12 augusti 2022 planförslaget med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på http://www.nacka.se/tattby-tennis
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 31 augusti 2022.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: