Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 september 2022

Tid och plats

Måndagen den 19 september 2022, kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Vad gör kommunen för att förhindra arbetslivskriminalitet?
7. Upprop
8. Valärenden

Beslutsärenden

9. Redovisning av kommunalt partistöd 2021
10. Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB
11. Beviljande av hyresbidrag samt utökad kommunal borgen till Boo Folkets Hus
12. Motion – Medlemskap i Cykling utan ålder
13. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: